Lokasi

Ria Homes terletak di PV2 condominium, Taman Melati, Kuala Lumpur. Ia terletak di dalam kawasan berpagar, dan dikawal oleh pengawal keselamatan setiap masa.

Anda juga boleh klik pada gambar peta di bawah untuk membuka lokasi peta di dalam aplikasi Google Maps atau Waze.


Anda juga boleh terus mencari lokasi Ria Homes dengan menaip “PV2 Condominium Taman Melati” di dalam aplikasi maps anda, atau menghubungi kami di 013-315 – 7310 untukĀ bantuan maklumat lokasi.